CERRAHİOPERASYONLAR

Anestezi ve operasyon tüm canlılar için iyi planlanması gereken bir süreçtir. Birçok tıbbi anomalide cerrahi işlem zorunluluk olabilmektedir.

Anestezi; operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hastanın ağrı duymamasını, konforunu ve tahammülünü sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamadır. Bu amaçla kullanılan anestezik maddeler operasyon sırasında hastanın sinir sistemini deprese edilerek ağrı duymasını engeller. Fakat bu maddeler solunum ve dolaşım sistemini de etkilemekte, yavaşlatmaktadır. Ancak tıptaki ilerlemeler ile cerrahi ve anestezi komplikasyonları minimuma inmiştir.

Kliniğimizde kısırlaştırma operasyonlarının yanı sıra deri ve yumuşak doku operasyonları da yapılmaktadır. Operasyonlarda hekimimiz amacına uygun üretilmiş cerrahi aletler ile operasyon sırasında hastanın yaşamsal verilerini gözle takip edeceği Hasta Başı Monitör Cihazı da kullanmaktadır.

İleri uzmanlık gerektiren cerrahi işlemlerin tamamı Uzman Cerrahi Hekim tarafından yapılır.